Zavod Jazon

Razvijamo nova delovna mesta na področju storitve in proizvodnje, ki omogočajo karierni razvoj ranljivih skupin s pomočjo Etri karierne rehabilitacije. Ta nam omogoča, da invalide na zaščitenih delovnih mestih vključujemo na trg dela in v družbo.

Razvoj inovativnih delovnih mest je mogoč v sodelovanju s podjetjem Jazon d.o.o.. Zagotavlja nam utečene dejavnosti, na podlagi katerih Zavod Jazon organizira in vodi delo, prilagojeno potrebam in zmožnostim posameznikov, ki potrebujejo zaščitno zaposlitev.

Spodbujamo inovativnost, kreativnost, prevzemanje odgovornosti, sodelovanje, samoiniciativnost, strpnost in skrb za sočloveka.

Izvajanje storitev v Zavodu Jazon je rezultat strokovne in tehnološke podpore, sistema mentorstva ter zrelosti poslovnih partnerjev in naročnikov. To pripomore k zagotavljanju zdravega delovnega okolja, v katerem je dobro počutje neločljiv del vsakdanjika.

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naziv projekta: Prehod na trg dela, po meri človeka

Kraj izvajanja projekta: Ljubljana

Oblika programa socialne aktivacije: Dolgi programi socialne aktivacije

Obdobje trajanja projekta: 1.7.2017-30.6.2019

Projektni partner: Allium, zaposlitveni center, z.o.o., so.p.

Vrednost projekta: 189.928,00 €

Logo_EKP_socialni_sklad_SLO

Namen projekta je razvoj in izvedba dveh dolgih programov socialne aktivacije, ki bosta s svojim celostnim pristopom vplivala na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost 40 dolgotrajno brezposelnih oseb.

Cilji programa so predvsem pridobitev  kompetenc, ki bodo udeležencem pomagale pri vstopu na trg dela, spodbujanje socialne vključenosti ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji. Udeležencem bomo z različnimi aktivnostmi zagotavljali socialne in delovne spretnosti, znanja, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopa na trg dela.

Več na www.eu-skladi.si

Objave na blogu

 

Naziv projekta: SKUPAJ SMO MOČNEJŠI – SODELOVANJE KMETIJ IN    SOCIALNIH    ZAVODOV – DOBRO Z DOBRIM

Razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji v zadnjih letih pridobiva na pomenu. Kmetiji, ki z obstoječo proizvodnjo ne dosega zadovoljivega dohodka, dopolnilna dejavnost pomaga zagotoviti dodaten vir zaslužka, pri čemer se izkoristijo razpoložljiva znanja in spretnosti ljudi, naravni pogoji, razpoložljivi prostori, kmetijski pridelki in gozdni asortimenti ter razpoložljiva oprema in stroji. Hkrati pa od nosilca dejavnosti in članov kmetije zahteva večjo organiziranost, več načrtovanja, jasno postavitev ciljev, poslanstva in vizije, pa tudi dobro poznavanje trga ter zanj potencialnih ciljnih kupcev.

Namen projekta je razširitev nabora možnih dejavnosti na kmetijah tudi na dejavnosti v zvezi  s socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževanjem o okolju in hrani. To bomo dosegli s povezovanjem dejavnosti nekaterih podjetij, ki delujejo na tem področju ter kmetijami, ki bi želele poskusno izvajati  te aktivnosti. V okviru projekta bodo kmetije pridobile znanja, ki bi lahko privedla k ustvaritvi novega delovnega mesta na kmetiji.

Projekt financira:

 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2014-2020 ( ESKRP) – 80%
 • Proračun Republike Slovenije  – 20%

Obdobje trajanja projekta:

 • 24 mesecev: julij 2018-julij 2020

Vrednost projekta: 43.000€

Cilji projekta:

 • preučiti  in preizkusiti nove  možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povezavi s socialnimi podjetji,
 • izobraziti kmete in zaposlene v socialnem podjetju, da bodo sposobni samostojno izvesti potrebne dejavnosti za dopolnilno dejavnost,
 • ustvariti vsaj eno delovno mesto na kmetiji,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • ustvariti produkt, ki bo doprinesel k izboljšanju finančnega položaja na kmetiji,
 • seznaniti druge kmetije in socialna podjetja o rezultatih projekta,
 • ugotoviti potrebne spremembe na področju zakonodaje, ki bi  omogočile oz. olajšale razvoj novih oblik dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • zaradi potrditve našega dela bomo opravili zunanjo evalvacijo.

Partnerji projekta:

 • Zavod Jazon
 • Zavod Zelena praksa
 • Allium z.o.o., so.p.- kmetija
 • Kmetija Kršinar Marjan

Povezave: