CENTER AKTIVNOSTI – SREBRNI DVOR

SPLOŠNO

Viri sofinanciranje: Evropski sklad za razvoj podeželja

Status: Zaključen

Višina sredstev: 60.900,82 z DDV

Začetek: 22.2.2018

Predviden zaključek: 22.5.2019

Kontaktni podatki: http://www.dso-metlika.si/center-aktivnosti-srebrni-dvor/

Lokacija: Križniška komenda, Mestni trg 16, 8330 Metlika Pot do lokacije

Nosilec projekta: Dom starejših občanov Metlika

Partnerji v projektu: Fakulteta za zdravstvene vede Novo Mesto, Jazon d.o.o. PE Metlika, Zavod Lintvern so.p.

OPIS AKTIVNOSTI V PROJEKTU: V prvi fazi projekta je potekala priprava in oprema prostorov za delovanje projekta, v drugi fazi pa izvajamo vsebinske aktivnosti usmerjene v izdelavo in testiranje dnevnega programa Centra aktivnosti – Srebrni dvor preko medgeneracijskih delavnic in družabništva, vzpostavitve logistike za dostop uporabnikov, ponudbe Srebrnega telefona ter hkratne izdelave in testiranje novega turističnega programa: digitalana oziroma multivizijska in vodena predstavitev »Preteklost Komende«. Aktivnosti so namenjene predvsem starejšim in invalidnim osebam iz Bele krajine.

Aktivnosti:

Srebrni telefon: individualni pogovori in nasveti po telefonu

Družabništva: vodeni skupinski pogovori, vodena skupinska rekreacija, druženje s prostovoljci, individualni pogovori, ustvarjalne aktivnosti

Delavnice: zdravstveno-vzgojne delavnice študentov FZV, delavnice Kaj nas naučijo turisti, Skupaj se učimo, Kako smo se včasih igrali

Prevoz uporabnikov:organiziran je brezplačen prevoz uporabnikov od doma do srebrnega dvora in nazaj oz črnomaljske metloiške in semiške občine.

Vodeni turistični ogledi komende

Izdelava multivizijske produkcije Preteklost komende

CILJ: Cilj projekta je bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju, z izvajanjem programov za oživitev večnamenskih stavb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje in ostalih prostočasnih aktivnosti na podeželju.

PRIČAKOVANI REZULTATI: Rezultati projekta bodo trajnostni, saj se bo turistična ponudba tržila po končani operaciji, programska vsebina pa bo postala kontinuirana dejavnost in s tem bogatila življenje starejših oseb in spodbujala medgeneracijsko sodelovanje.

Center aktivnosti- Srebrni dvor omogoča aktivno vključitev uporabnikov, izboljšal bo organiziranost in sodelovanje javnega, zasebnega in nevladnega sektorja, ter ob podpori partnerjev vodil tudi celovito trženje turističnega programa Srebrni dvor.

Kontakt

DSO Metlika: Anica Puhek, srebrnidvor@gmail.com, 07 30 63 157

Jazon d.o.o PE Metlika: Petra Props, petra.props@etri.si 01 28 09 905

PODATKI O FINANCIRANJU:

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

POVEZAVI:

Na podlagi Strategije lokalnega razvoja, ki poudarja pomen izkoriščenosti skupne infrastrukture ter oživitev objektov z vključevanjem prebivalcev podeželja, je kapaciteta objekta Komenda, ki je tudi ena najstarejših stavb v Metliki, ponudila možnost za vzpostavitev delovanja Centra aktivnosti- Srebrni dvor, za oblikovanje in izvajanje novih programskih vsebin. Objekt Komenda se je uporabljal za skrb za onemogle in težko bolne stare ljudi že od leta 1764.Leta 2014 so stanovalci iz tega objekta preseljeni v novozgrajeno Dislocirano enoto.

Raziskava Starostnik in osamljenost(2013) kaže, da je problem osamljenosti v Beli krajini zelo pereč, saj je več kot 20% oseb na področju Bele krajine izrazilo velik občutek osamljenosti. Program vključuje starejše prebivalce treh občin: Metlike, Črnomlja in Semiča in z organizacijo prevoza omogoča udeležbo starejših na medgeneracijskih delavnicah in družabništvu, tudi tistim, ki sicer zaradi težav s prevozom ali telesno prizadetostjo nimajo možnosti udeležbe na tovrstnih dogodkih. Da bi omogočili pogovor z ljudmi, ki ne morejo oz. ne želijo priti v CA-Srebrni dvor, je vzpostavljen tudi Srebrni telefon.

Podjetje Jazon d.o.o PE Metlika bo izdelal turistični program z naslovom »Preteklost Komende«, ki vključuje digitalno in vodeno predstavitev in bo v prostore Komende in dejavnosti Srebrnega dvora pritegnil tudi turiste.

Digitalna predstavitev: Občuti Belo krajino: Srebrni dvor skozi generacije in tradicijo

– slovenska verzija s podnapisi https://youtu.be/kKNzrDYDuCY

– angleška verzija s podnapisi: https://youtu.be/x6IohuKtyMA

– v znakovnem jeziku za gluhe in naglušne https://www.youtube.com/watch?v=WnHwQeT6XMg&t=41s v sodelovanju s TIPK TV

 LASDBK eu_kmetijski_sklad