ARHIVAR

Data storage. Laptop and file cabinet with ring binders.

Arhiv

Ponujamo vam naslednje storitve:

  1. celovito urejanje arhivov
  2. e-hramba
  3. skeniranje dokumentacije
  4. uničevanje zaupne dokumentacije že od 60 € na odvoz (za točnejšo ponudbo prosim pošljite povpraševanje)

Učinkovito shranjevanje in arhiviranje prinaša higieno v poslovanje ter pripomore k večji urejenosti vsake organizacije.

Natančen načrt arhiviranja z upoštevanjem zatečenega stanja in vseh aktualnih projektov prilagodimo potrebam posamezne organizacije. Vseskozi sledimo Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).

S storitvijo prav tako uresničujemo dolgoročen cilj spreminjanja navad zaposlenih. S tem podjetje postane vitko, družbeno odgovorno, poveča pa se tudi stopnja zadovoljstva zaposlenih.

Pri arhiviranju poskrbimo za celovitost, avtentičnost, varnost, dostopnost in uporabnost arhiva, ustreznost časa hrambe ter na koncu varno uničenje arhivske dokumentacije.

Svoje povpraševanje lahko pošljete na: oskrbovalec@jazon.si.