INVALIDSKE KVOTE

Ali v podjetju plačujete obvezen prispevek zaradi neizpolnjevanja invalidskih kvot?

INVALIDSKE KVOTE mora vplačevati vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6% invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti).

Zavezanec lahko svojo kvoto izpolni tako, da:Okvir_besedilo

– ima zaposleno predpisano število invalidov ali

– plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

– nadomešča izpolnjevanje kvote v poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom

Višina kvote se izračuna glede na registrirano dejavnost in število zaposlenih.

Več informacij in izračun: http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/izracun-kvote/

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote

V kolikor je podjetje zavezanec h kvoti in kvote ne izpolnjujete, mora podjetje za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati skladu prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70% minimalne plače.

Več informacij: http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/obveznosti/neizpolnjevanje-kvote/

Za več informacij nam pišite na e-naslov: oskrbovalec@jazon.si